Anh  hùng  Lao  động . .   Thời  kỳ  đổi  mới . .  Đoàn Xuân Tiếp
Anh hùng Lao động . . Thời kỳ đổi mới . . Đoàn Xuân Tiếp
Thông điệp từ ban lãnh đạo

Mục tiêu của Đại học Kinh Bắc là chất lượng đào tạo cao, hướng theo triết lý vì con người và một xã hội phát triển toàn diện: Chân - Thiện - Mỹ để tạo ra những tài năng thực sự, phục vụ cho sự nghiệp xây dựng đất nước văn minh, hiện đại và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Đào tạo sinh viên ở bậc Đại học với chất lượng tốt nhằm đáp ứng yêu cầu nhân lực có tri thức của xã hội, đóng góp hiệu quả vào chiến lược công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Đó là một lực lượng cán bộ khoa học và công nghệ giỏi về lý thuyết, vững về tay nghề, đó là khối “Kỹ sư thực hành”. Trường Đại học Kinh Bắc sẽ thực hiện những chương trình đào tạo hướng thực hành với nội dung và phương thức đào tạo cập nhật, hiện đại. Tính liên thông giữa các cấp độ đào tạo và giữa cơ cấu ngành nghề được chú trọng để tạo ra cơ hội phát triển nâng cao liên tục trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và hoàn thiện chất lượng lao động của người được đào tạo.

Thông báo Lịch thi Học kỳ II và thi hết học phần Tiếng Anh năng lực (Năm học 2015 - 2016)

Thông báo Lịch thi Học kỳ II và thi hết học phần Tiếng Anh năng lực (Năm học 2015 - 2016)

Phòng Quản lý Đào tạo - Trường Đại học Kinh Bắc thông báo Lịch thi học kỳ II và Lịch thi Kết thúc học phần ...
Thông báo làm lại thẻ cho sinh viên

Thông báo làm lại thẻ cho sinh viên

 Để chuẩn bị cho kỳ thi kết thúc học phần kỳ II năm học 2015 – 2016.Phòng Quản lý Đào tạo trường Đại học Kinh ...
Thông báo về học phí học kỳ 2 năm học 2015-2016

Thông báo về học phí học kỳ 2 năm học 2015-2016

- Căn cứ theo Quy định số 214/QĐ-ĐHKB ngày 15/10/2015 về "Điều kiện tham dự kỳ thi kết thúc học phần" - Căn cứ Quyết định ...
Sinh viên Đại học Kinh Bắc tại “Cuộc thi sáng tạo Robot Việt Nam 2016”

Sinh viên Đại học Kinh Bắc tại “Cuộc thi sáng tạo Robot Việt Nam 2016”

        Chiều ngày 17/04/2016, đại diện Khoa Công nghệ thông tin – Điện tử truyền thông Trường Đại học Kinh Bắc – ...
Bản destop