Liên hệ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH BẮC
Cơ sở 1 : Phố Phúc Sơn – Phường Vũ Ninh – TP.Bắc Ninh
Cơ sở 2 : 110B – Ngọc Hà; – Q.Ba Đình – Hà Nội
Hotline : 0855 303 399
Email : daihockinhbac.edu@gmail.com – Điện thoại : (0222) 872 892/890
Thời gian làm việc: 7:15 – 11:15 và 13:00 – 18:00 hằng ngày