KHOA LUẬT VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC – TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH BẮC

Khoa Luật & QLNN – Trường ĐH Kinh Bắc được thành lập theo Quyết định số155/QĐ-ĐHKB ngày 26 tháng 03 năm 2016, là cơ sở đào tạo luật có chất lượng, uy tín tại khu vực phía Bắc. Mục tiêu đào tạo của Khoa Luật & QLNN, Trường Đại học Kinh Bắc là đào tạo sinh viên có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp, được trang bị những kiến thức vững chắc về pháp luật, có kỹ năng về tin học, ngoại ngữ…

ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

NGÀNH LUẬT

NGÀNH LUẬT KINH TẾ

ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

LUẬT KINH TẾ

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Hiện nay, Khoa Luật & QLNN có đội ngũ giảng viên cơ hữu là các Phó giáo sư, tiến sỹ, thạc sỹ có chuyên môn tốt, giàu kinh nghiệm giảng dạy. Ngoài ra, Khoa Luật còn quy tụ được nhiều giảng viên, các nhà khoa học có uy tín từ các trường Đại học, học viện, viện nghiên cứu có uy tín khác như: Trường Đại học Luật-Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tòa án, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam…;các luật sư giỏi,  công chứng viên  có kinh nghiệm từ các Công ty Luật, Văn phòng Luật, Phòng Công chứng có uy tín; các chuyên viên pháp lý có trình độ chuyên môn cao tại các doanh nghiệp tham gia giảng dạy, hướng dẫn thực tập, hướng dẫn khóa luận, đề án tốt nghiệp cho học viên, sinh viên.

CƠ HỘI VIỆC LÀM

Sinh viên tốt nghiệp ngành luật tại Trường Đại học KInh Bắc có nhiều cơ hội việc làm, cụ thể:

– Có thể trở thành luật sư, công chứng viên, chấp hành viên, thanh tra viên, thừa phát lại…làm việc trong các Văn phòng Luật, Công ty Luật, Phòng Công chứng,…

– Có thể làm việc trong các ngành Tòa án ( Thẩm phán, Thư ký tòa án); Viện Kiểm sát (kiểm sát viên); Công an…

– Có thể làm chuyên viên pháp lý trong các tổ chức kinh tế (doanh nghiệp tư nhân, công ty, tập đoàn kinh tế, ngân hàng thương mại…), các tổ chức xã hội-nghề nghiệp…

– Có thể làm cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước

– Có thể làm cán bộ, công chức trong các cơ quan Đảng, đoàn thể (Công đoàn, Thanh niên, Phụ nữ, hội Nông dân…)

GIỚI THIỆU NGÀNH HỌC

NGÀNH LUẬT

Ngành Luật là ngành học đào tạo và cung cấp cho sinh viên những kiến thức về hệ thống pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế. Các kỹ năng đánh giá, xử lý khách quan các vấn đề liên quan đến pháp luật. Ngành Luật bao gồm nhiều nhánh ngành khác nhau. Mỗi nhánh ngành sẽ tập trung đào tạo về một lĩnh vực pháp luật cụ thể. Ví dụ như: Luật Hiến pháp, Luật Hành chính, Luật Kinh tế, Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật quốc tế…

NGÀNH LUẬT KINH TẾ

Luật Kinh tế là ngành học đào tạo về các quy định pháp luật thuộc lĩnh vực  kinh tế. Điều chỉnh các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình sản xuất, trao đổi, phân phối và tiêu dùng giữa các chủ thể kinh doanh (các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh) với nhau  và với các chủ thể khác (các tổ chức, cá nhân). Ngành Luật Kinh tế được đào tạo theo định hướng ứng dụng. Trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng và tố chất cần thiết để làm việc trong lĩnh vực pháp luật –kinh tế (như kinh doanh, thương mại, đầu tư, tài chính…)

Ngành Luật Kinh tế là một ngành học cung cấp cho người học các kiến thức sâu rộng. Giúp người học hiểu được bản chất của các hoạt động kinh tế trong các lĩnh vực kinh doanh, thương mại, đầu tư, tài chính, ngân hàng, đất đai, bất động sản…; các quy luật kinh tế và những tác động của chính sách kinh tế đối với đời sống xã hội.

THẾ MẠNH ĐÀO TẠO NGÀNH LUẬT CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH BẮC

Đào tạo ngành luật tại Trường Đại học Kinh Bắc theo định hướng ứng dụng gắn kết đào tạo tại trường với các cơ sở ngành luật để sinh viên thực hành nghề luật như các công ty luật, phòng công chứng, tòa án, các cơ quan hành chính nhà nước, thanh tra…

  • Hiện tại trường Đại học Kinh Bắc có chương trình đào tạo ngành Luật (hệ đại học)và ngành Luật Kinh tế (hệ đại học và hệ cao học) phù hợp nhu cầu và mục tiêu của tất cả các đối tượng người học
  • Trường có đội ngũ giảng viên giỏi và nhiều kinh nghiệm
  • Trường có cơ sở vật chất hiện đại và đầy đủ cho thực hiện các chương trình đào tạo và các nhu cầu cơ bản khác của Sinh viên
  • Chi phí học ngành Luật phù hợp với đại đa số đối tượng người học

TIN TỨC TRONG KHOA