Trang chủ / Ngành / Ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

Ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

quantrinuhanh

Mã ngành

7810103

Thời gian học

04 năm

Tổ hợp môn xét tuyển

A00, A01, D01, C00

Học phí

500.000 đồng/1 tín chỉ

Ký túc xá

130.000/tháng

Đăng ký xét tuyển

Tin tức trong ngành