ĐÀO TẠO

Thông tin Khoa, Ngành đào tạo tại Trường Đại học Kinh Bắc

01.

Viện Du Lịch

02.

Khoa Y Khoa

Ngành Y khoa

03.

Khoa Y học cổ truyền

04.

Khoa Dược

05.

Khoa Kinh tế

06.

Khoa Công nghệ thông tin – Điện tử Truyền thông

07.

Khoa Luật và Quản lý nhà nước

08.

Khoa Ngôn ngữ

09.

Khoa Kiến trúc – Xây dựng

10.

Khoa Mỹ thuật ứng dụng

11.

Hệ đào tạo sau Đại học

Ngành Luật kinh tế

Ngành Quản lý kinh tế

DOANH NGHIỆP NÓI VỀ KINH BẮC

VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH BẮC

Đào tạo gắn với đầu ra – Ký hợp đồng tuyển dụng sau tốt nghiệp

5000

Đầu sách các loại trong thư viện

70%

Thời lượng thực hành

100%

Sinh viên ra trường có việc làm đúng chuyên ngành đào tạo

100%

Sinh viên, học viên, doanh nghiệp hài lòng

ĐỐI TÁC CỦA ĐẠI HỌC KINH BẮC

KHÁM PHÁ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH BẮC

Thư viện hình ảnh, hoạt động của Kinh Bắc

Đại học Kinh Bắc nhận hồ sơ xét tuyển 2023

Năm 2024, Đại học Kinh Bắc nhận hồ sơ xét tuyển ở 18 ngành đào tạo Đại học chính quy và 2 ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NGAY