Vào các ngày 28 và 30/6/2024, Viện Sau đại học và Khoa Luật & QLNN, trường Đại học Kinh Bắc đã tổ chức đợt 2 bảo vệ đề án Thạc sĩ  ngành Luật Kinh tế cho học viên cao học Khóa 2021-2023. Các Hội đồng chấm đề án làm việc tập trung, nghiêm túc, đúng quy chế. Các đề án tham gia bảo vệ được đánh giá là có tính thời sự, có ý nghĩa khoa học, ý nghĩa thực tiễn  và có tính ứng dụng cao, về cơ bản đáp ứng các yêu cầu về nội dung và hình thức của đề án thạc sỹ ngành Luật Kinh tế theo quy định hiện hành.

 

PGS.TS Nguyễn Văn Hòa – Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh Bắc phát biểu khai mạc buổi bảo vệ đề án tốt nghiệp thạc sĩ ngành Luật Kinh tế.

 

Tại các Hội đồng chấm đề án thạc sỹ, học viên đã có cơ hội trình bày, bảo vệ những kết quả nghiên cứu của mình trước Hội đồng với sự tham gia của các nhà khoa học có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thuộc phạm vi nghiên cứu của đề tài đề án. Tại các Hội đồng, sau khi nghe học viên trình bày kết quả nghiên cứu, các nhà khoa học đã phản biện, cho ý kiến, thảo luận làm rõ những thành công cũng như hạn chế của đề án, giúp học viên hoàn thiện nâng cao chất lượng  đề án hơn. Tác giả các đề án đều được đánh giá có năng lực độc lập nghiên cứu khoa học, thực hiện đề án nghiêm túc, công phu.

 

Hội đồng chấm đề án làm việc tập trung, nghiêm túc, đúng quy chế.

 

Trên tinh thần khoa học nghiêm túc, khách quan, công tâm, đợt bảo vệ kết thúc, kết quả các Hội đồng đã ra Quyết nghị công nhận 17/17 học viên bảo vệ thành công đề án tốt nghiệp của mình và đề nghị Trường Đại học Kinh Bắc công nhận học vị Thạc sĩ Luật Kinh tế cho các học viên.

Thành công của đợt 2 bảo vệ, chấm đề án tốt nghiệp chương trình đào tạo hệ cao học ngành luật Kinh tế khóa 1 của Trường Đại học Kinh Bắc đã khẳng định cho chất lượng đào tạo của Trường Đại học Kinh Bắc đối với đào tạo chương trình hệ cao học nói chuung và đào tạo chương trình hệ cao học ngành Luật Kinh tế nói riêng. Chương trình đào tạo hệ cao học ngành Luật Kinh tế không chỉ trang bị cho các học viên kiến thức chuyên môn sâu rộng mà còn trang bị cho học viên  kỹ năng giải quyết những vấn đề thực tiễn pháp lý thuộc lĩnh vục Kinh tế một cách hiệu quả. Học viên ra trường có thể đáp ứng tốt yêu cầu của thị trường lao động trong giai đoạn hiện nay.

 

 

Xin chúc mừng các học viên Cao học Luật Kinh tế khóa 1 đã bảo vệ thành công đề án tốt nghiệp. Khoa Luật và QLNN chúc các học viên với hành trang kiến thức, kỹ năng mới đã được trang bị tại khóa học đạt được nhiều thành công hơn nữa trong cương vị công tác của mình.

Một số hình ảnh tại buổi Lễ bảo vệ đề án tốt nghiệp: