Trường Đại học Kinh Bắc trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo được thành lập theo Quyết định số 350- QĐ/TTg ngày 26/03/2012. Trải qua hơn 10 năm xây dựng và phát triển, ngày 27/02/ 2023 Nhà trường đã được công nhận đạt chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục. Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, Trường tiếp tục đăng kí kiểm định chất lượng chương trình đào tạo với các ngành học của Trường.

Để chuẩn bị cho hoạt động nêu trên, từ ngày 10/05 đến 12/05/2024 trường Đại học Kinh Bắc đã tổ chức tập huấn công tác tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Tham dự tập huấn có đông đủ cán bộ quản lý, giảng viên của các Khoa chuyên môn, chuyên viên các phòng, ban, trung tâm trong Trường.

Phát biểu khai mạc cho đợt tập huấn, PGS.TS Nguyễn Văn Hòa – Hiệu trường Nhà trường cho biết trong nhiều năm qua, trường Đại học Kinh Bắc đặc biệt quan tâm đẩy mạnh công tác đảm bảo chất lượng giáo dục và coi đây là yếu tố quyết định để nâng cao chất lượng đào tạo. Bởi trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và xu thế hội nhập, toàn cầu hóa, chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng và có ý nghĩa quyết định đến năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia.

PGS. TS Nguyễn Văn Hòa – Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc

Diễn ra trong 3 ngày từ ngày 10/5 đến ngày 12/05/2024, đợt tập huấn bám sát thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT và các tài liệu hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo để giới thiệu chi tiết nội dung và kỹ thuật tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo. Phân tích làm rõ 11 tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo gồm: Mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo;  Bản mô tả của chương trình đào tạo; Cấu trúc và nội dung của chương trình dạy học; Phương pháo tiếp cận trong dạy và học; Đánh giá kết quả học tập của người học; Đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên; Đội ngũ nhân viên; Người học và hoạt động hỗ trợ người học; Cơ sở vật chất và trang thiết bị; Nâng cao chất lượng và Kết quả đầu ra.

Trong khuôn khổ của đợt tập huấn, cán bộ, giảng viên, nhân viên Nhà trường cũng đã thảo luận, nêu những khó khăn cũng như những thắc mắc trong quá trình triển khai tự đánh giá để Nhà trường xem xét hỗ trợ và giải đáp kịp thời nhằm đảm bảo có thể hoàn thành kế hoạch tự đánh giá đúng tiến độ và đạt kết quả đề ra.