Thủ tục nhập học năm 2023

I. Hồ sơ tập trung nhập học gồm:

1) Giấy báo nhập học bản gốc.

2) Bằng tốt nghiệp THPT/ Giấy CN tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

3) Bản gốc Học bạ THPT hoặc tương đương.

4) Bản sao giấy Khai sinh có xác nhận của địa phương

5) Bản gốc giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2023

6) Hồ sơ sinh viên (theo mẫu của Bộ GD&ĐT) có xác nhận của địa phương.

7) Các giấy tờ khác:

– Giấy xác nhận đối tượng ưu tiên (nếu có)

– Giấy chuyển sinh hoạt Đảng, Đoàn

– Giấy chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự (đối với nam)

– Giấy đăng ký tạm vắng, tạm trú

– 04 ảnh ghi rõ họ và tên, ngày sinh, tỉnh (mặt sau ảnh)

Sinh viên có nguyện vọng sẽ được giới thiệu đi làm thêm ngay sau khi nhập học