Ngày 24/05/2024, Trường Đại học Kinh Bắc đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ coi thi cho toàn thể cán bộ giảng viên được phân công coi thi theo quyết định số 643/ QĐ- ĐHKB ngày 24/05/2024.
Với mục tiêu thực hiện nghiêm và tuân thủ đúng các quy định về việc tổ chức thi của Trường Đại học Kinh Bắc đối với công tác tổ chức thi kết thúc học phần học kì II năm học 2023-2024, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đã chủ trì tập huấn cho các cán bộ được phân công làm công tác coi thi. Trong buổi tập huấn, cán bộ coi thi cũng đã được giới thiệu về các văn bản, các nội dung liên quan đến công tác tổ tức trước, trong và sau khi thi nhằm giảm thấp nhất xảy ra các sai sót không đáng có trong thời gian diễn ra kì thi kết thúc học phần học kì II của năm học 2023-2024 của trường Đại học Kinh Bắc.