Sáng ngày 22/05, Hội đồng Khoa học và Đào tạo khối ngành sức khỏe của Trường Đại học Kinh Bắc đã tổ chức hội thảo về chương trình đào tạo với sự tham dự của đại diện Ban Giám hiệu, các thành viên thuộc Hội đồng khoa học khối ngành Sức khỏe và đại diện các trưởng, phó các khoa khối ngành sức khỏe, phòng Quản lý đào tạo, phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng. Chủ trì Hội thảo là GS.TS Phạm Gia Khánh- chủ tịch Hội đồng.

Tại Hội thảo, các thành viên trong Hội đồng cũng đã đưa ra những ý kiến trao đổi về chương trình đào tạo các ngành khối sức khỏe, đó sẽ là tiền đề để Hội đồng xem xét, thảo luận, đánh giá và triển khai nội dung chương trình đào tạo bám sát với mục tiêu chung của Nhà trường.

Việc tổ chức Hội thảo khoa học và đào tạo của khối ngành sức khỏe là một trong những hoạt động nhằm thực hiện kế hoạch năm học 2023- 2024 của Nhà trường nói chung cũng như của các Khoa khối ngành sức khỏe nói riêng góp phần nâng cao chất lượng đào tạo trong lĩnh vực khoa học sức khỏe của trường Đại học Kinh Bắc.