Sáng 4/3/2023, T.Ư Đoàn khai mạc Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đoàn Trường Đại học Kinh Bắc là một trong hơn 10.000 điểm cầu trên toàn quốc tham gia Hội nghị bằng hình thức trực tuyến.

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 diễn ra trong 2 ngày 04-05/3/2023. Các đại biểu được nghe báo cáo viên là các đồng chí trong Ban Bí thư T.Ư Đoàn quán triệt về 5 chuyên đề trọng tâm, nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Việc tham gia trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII có ý nghĩa quan trọng đối với Đoàn viên Trường Đại học Kinh Bắc, giúp cán bộ, đoàn viên, sinh viên Nhà trường nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới, quan trọng trong các Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Trên cơ sở đó, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong hoạt động Đoàn toàn Trường.

Tin & ảnh: Ban Truyền thông UKB

Trả lời