Quyết định về việc tổ chức tuyển sinh đào tạo liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học năm 2023 của Trường Đại học Kinh Bắc

QĐ tổ chức tuyển sinh đào tạo liên thông giữa trình độ TC, CĐ với ĐH năm 2023