Tuyển dụng

Tuyển dụng Cán bộ quản lý khoa Kinh tế (tháng 11/2017)

Tuyển dụng Cán bộ quản lý khoa Kinh tế (tháng 11/2017)

22:25 | 10/11/2017
Phòng Tổ chức cán bộ - Trường Đại học Kinh Bắc thông báo Tuyển dụng: Cán bộ quản lý Khoa Kinh tế
Tuyển cán bộ tuyển sinh

Tuyển cán bộ tuyển sinh

13:22 | 28/02/2017
Trường Đại học Kinh Bắc thông báo Tuyển Cán bộ Tuyển sinh
Tuyển Giảng viên

Tuyển Giảng viên

13:20 | 28/02/2017
Trường Đại học Kinh Bắc thông báo Tuyển Giảng viên (đợt tháng 3)
Bản destop