Tuyển dụng

Tuyển cán bộ tuyển sinh

Tuyển cán bộ tuyển sinh

09:22 | 28/02/2017
Trường Đại học Kinh Bắc thông báo Tuyển Cán bộ Tuyển sinh
Tuyển Giảng viên

Tuyển Giảng viên

09:20 | 28/02/2017
Trường Đại học Kinh Bắc thông báo Tuyển Giảng viên (đợt tháng 3)
Bản destop