Thông báo về việc thu học phí đối với sinh viên đại học Kinh Bắc

11/12/2015 21:36

Trung tâm Đào tạo-Bồi dưỡng và Phát triển (Trung tâm TDC) – Trường Đại Học Kinh Bắc thông báo về việc áp dụng chính sách liên quan đến việc đóng học phí của sinh viên Đại học Kinh Bắc trong các chương trình học ngoại ngữ như sau:
 

Các tin khác

Bản destop