Quyết định về hình thức kỷ luật đối với trường hợp vi phạm quy chế thi

10/12/2015 13:56

- Căn cứ vào nội dung quy chế, quy định, điều lệ Nhà trường;
- Căn cứ vào nội dung quy chế về quyền và nghĩa vụ của học sinh - sinh viên; hệ thống tổ chức, quản lý; thi đua khen thưởng và kỷ luật của Trường Đại học Kinh Bắc;

Các tin khác

Bản destop