Giải đáp thắc mắc về kỳ thi Toeic

10/12/2015 19:26

Căn cứ theo quyết định 15/QĐ-ĐHKB ngày 12/06/2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh Bắc, sinh viên các hệ đào tạo đại học chính quy, cao đẳng chính quy, và cao đẳng liên thông phải đạt chuẩn ngoại ngữ từ 350-450 tùy theo từng ngành và hệ đào tạo. Trung tâm TDC xin đưa ra một số giải đáp cho các câu hỏi sinh viên thường gặp để giúp sinh viên chuẩn bị tốt trước khi thi.

Các tin khác

Bản destop