Skip to main content

Đăng ký học

ĐĂNG KÝ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP

Thông báo về việc thay đổi kế hoạch làm việc và học tập của trường Đại học Kinh Bắc

Thông Báo 06/03/2021

Căn cứ diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Nhằm đảm bảo sức khỏe cán bộ, nhân viên và sinh viên, trường Đại học Kinh Bắc thông báo thay đổi kế hoạch làm việc và học tập của Trường.