Skip to main content

Đăng ký học

ĐĂNG KÝ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP

Thông báo khẩn về việc cho sinh viên nghỉ học do dịch bệnh Covid-19

Thông Báo 17/02/2021

Trường Đại học Kinh Bắc thông báo về việc nghỉ học phòng chống dịch bệnh do bệnh dịch Covid-19 gây ra. Đề nghị sinh viên chú ý
 giữ gìn sức khỏe bản thân và thương xuyên cập nhập thông tin mới nhất do trường thông báo.