Skip to main content

Đăng ký học

ĐĂNG KÝ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP

Thông báo chính thức của Đại học Kinh Bắc về việc điều chỉnh thời gian bắt đầu năm học mới 2021- 2022

Thông Báo 18/08/2021

Thông báo chính thức của Đại học Kinh Bắc về việc điều chỉnh thời gian bắt đầu năm học mới 2021- 2022.

Cùng hẹn nhau tựu trường vào ngày 06.09