Skip to main content

Đăng ký học

ĐĂNG KÝ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2021 - 2022

Thông Báo 23/11/2021

Phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Kinh Bắc thông báo thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2021 - 2022