Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên năm học 2020 - 2021 lần thứ I

16/09/2020 15:51

Nhằm thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên, sáng ngày 14/9/2020, Trường Đại học Kinh Bắc tổ chức tuần sinh hoạt công dân - sinh viên năm học 2020 – 2021 lần thứ I.

Tham dự tuần sinh hoạt công dân - sinh viên có Th.S Đoàn Xuân Toản, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường, Phó Hiệu trưởng; Th.S Nguyễn Đình Dũng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường; PGS.TS.NGƯT Nguyễn Ngọc Trường, Phó Hiệu trưởng; Th.S Nguyễn Huy Bằng, cố vấn Hội đồng Trường; lãnh đạo các phòng, khoa, viện, trung tâm; các giáo viên chủ nhiệm, cùng toàn thể các em sinh viên khóa 9 Nhà trường.
Tại các buổi sinh hoạt, sinh viên được giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển, cơ cấu tổ chức, tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi của Trường; phổ biến về quy chế đào tạo, phương pháp học tập theo tín chỉ, kế hoạch học tập và rèn luyện của sinh viên, đồng thời các em còn được tìm hiểu về các Câu lạc bộ sinh viên, các hoạt động được tổ chức thường niên của Nhà trường.
Cùng với đó, sinh viên khóa 9 còn được tuyên truyền, phổ biến về Luật Giáo dục năm 2019; Luật an ninh mạng, tình hình an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh…
Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên năm học 2020 - 2021 được tổ chức nhằm giúp sinh viên nắm bắt những thông tin tổng quan về Trường, phương hướng nhiệm vụ năm học, qua đó các em nâng cao ý thức trách nhiệm trong học tập, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo của Nhà trường.

Các tin khác

Bản destop