Trường Đại học Kinh Bắc được cấp phép tổ chức thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch và nghiệp vụ điều hành du lịch

08/08/2019 19:38

Ngày 29/7/2019, Trường Đại học Kinh Bắc được Tổng cục Du lịch - Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cấp phép tổ chức thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch và nghiệp vụ điều hành du lịch.
Theo đó, Tổng cục Du lịch - Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã phê duyệt đề án và bộ ngân hàng câu hỏi tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch nội địa, quốc tế và tổ chức thi nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa, quốc tế của Trường Đại học Kinh Bắc xây dựng để phục vụ các khóa đào tạo.
Trường Đại học Kinh Bắc sẽ là đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch nội địa, quốc tế và nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa, quốc tế cho các đối tượng: sinh viên đã tốt nghiệp hoặc đang theo học ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; người có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên các ngành khác có nhu cầu cấp chứng chỉ, cũng như bổ sung kiến thức về nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch và nghiệp vụ điều hành du lịch. 
Trường Đại học Kinh Bắc được cấp phép tổ chức thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch và nghiệp vụ điều hành du lịch là điều kiện thuận lợi để phát triển nguồn nhân lực cho ngành du lịch, qua đó đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong quá trình hội nhập quốc tế.
 

Các tin khác

Bản destop