Lễ kết nạp Đảng viên mới của chi bộ Trường Đại học Kinh Bắc

07/04/2017 20:28

Sáng ngày 1/4/2017, chi bộ trường Đại học Kinh Bắc  đã tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới cho 11 đồng chí
      .
 

Sáng ngày 1/4/2017, chi bộ trường Đại học Kinh Bắc  đã tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới cho 11 đồng chí.
Tham dự buổi lễ có:
-    Đồng chí Đoàn Xuân Tiếp – Đảng ủy trường ĐHKB
-    Đồng chí Nguyễn Sỹ Sảo – Bí thư Đảng ủy Trường ĐHKB
-    Đồng chí Nguyễn Ngọc Trường – Phó Bí thư Đảng ủy, phó hiệu trưởng trường ĐHKB
-    Đồng chí Nguyễn Đình Dũng – Phó bí thư Đảng ủy trường ĐHKB
-    Đồng chí Dương Xuân Thoa – Đảng ủy trường ĐHKB
Cùng các đồng chí Đảng ủy viên, Đảng viên trường Đại học Kinh Bắc
Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân Đảng viên nói riêng. Với ý nghĩa đó, trường tổ chức kết nạp 11 Đảng viên mới.

11 Đảng viên mới cùng các đồng chí Đảng ủy viên trong Đảng bộ
      Các đồng chí được kết nạp lần này là những quần chúng ưu tú, gương mẫu trong công việc, kiên trì phấn đấu và tu dưỡng rèn luyện theo lý tưởng của giai cấp công nhân Việt Nam, của Bác Hồ và tôn chỉ mục đích của Đảng Cộng sản Việt Nam, được chi bộ và quần chúng tín nhiệm cao.
Sau khi nhận quyết định, các đồng chí Đảng viên mới đã đứng trước lá cờ Tổ Quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đọc lời tuyên thệ và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh.

Các tin khác

Bản destop