Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm chất lượng năm học 2018 - 2019 và triển khai kế hoạch bảo đảm chất lượng năm học 2019 - 2020

27/08/2019 12:41

Sáng ngày 22/8/2019, Trường Đại học Kinh Bắc tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo đảm chất lượng năm học 2018 - 2019 và triển khai kế hoạch bảo đảm chất lượng năm học 2019 - 2020.Tham dự hội nghị có Ban Giám hiệu, lãnh đạo các phòng, ban, khoa, viện, trung tâm cùng toàn thể cán bộ, giảng viên Nhà trường.
Tại hội nghị, thầy Nguyễn Đình Dũng, Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục đã báo cáo tổng quan về công tác bảo đảm chất lượng năm học 2018 - 2019 của Nhà trường. Theo đó, công tác bảo đảm chất lượng được lãnh đạo Nhà trường chỉ đạo, giám sát, kiểm tra thường xuyên nên đã đạt được những kết quả tích cực. Các đơn vị đã bám sát vào kế hoạch bảo đảm chất lượng và chức năng nhiệm vụ được phân công để triển khai thực hiện có hiệu quả các công việc được giao.
Cùng với đó, Nhà trường đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá 25 tiêu chuẩn theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi Cục Khảo thí kiểm định chất lượng giáo dục và nhận được phản hồi tích cực; Công tác chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức và đánh giá ngoài theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo vào cuối năm 2019 được triển khai thực hiện tốt.
Cũng tại Hội nghị, các đơn vị đã thảo luận, phát biểu ý kiến và đưa ra những giải pháp để nâng cao hơn nữa công tác bảo đảm chất lượng giáo dục của Nhà trường trong năm học 2019 - 2020.
Kết luận Hội nghị, thầy Đoàn Xuân Toản, Phó Hiệu trưởng Nhà trường đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm học 2018 - 2019, nêu rõ vai trò của công tác bảo đảm chất lượng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, đồng thời yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện tốt kế hoạch bảo đảm chất lượng năm học 2019 - 2020.
Thực hiện tốt công tác bảo đảm chất lượng giáo dục giúp Nhà trường thực hiện sứ mạng và đạt được các mục tiêu đặt ra, đồng thời khẳng định thương hiệu, uy tín, cũng như vị thế ngày càng cao trong hệ thống giáo dục đại học cả nước.

Các tin khác

Bản destop