Thông báo Mở lớp "Đào tạo, bồi dưỡng Kế toán trưởng đơn vị kế toán"

11/12/2015 03:34

Được sự cho phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, trường Đại học Kinh Bắc tuyển sinh lớp Đào tạo Kế toán trưởng doanh nghiệp, Kế toán trưởng đơn vị hành chính sự nghiệp năm 2015 như sau

Các tin khác

Bản destop