Quyết định về việc Ban hành chương trình đào tạo ngắn hạn nghiệp vụ HDDL

10/12/2015 16:27

Căn cứ Quyết định số 213/QĐ-ĐHKB ngày 15/10/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh Bắc về việc thành lập Ban điều hành và Ban nghiệm thu chương trình ngắn hạn Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

Các tin khác

Bản destop