Thông tin đào tạo

Quy định Điều kiện tham dự kỳ thi kết thúc học phần

Quy định Điều kiện tham dự kỳ thi kết thúc học phần

16:39 | 10/12/2015
Để thực hiện mục tiêu và chiến lược phát triển bền vững của Trường Đại học Kinh Bắc, nhằm nâng cao chất lượng chuẩn đầu ra của sinh viên. Trường Đại học Kinh Bắc cụ thể hóa Quy định và đưa ra Quy định chung về việc sinh viên được tham dự kỳ thi học kỳ chính tổ chức sau mỗi ...
Quyết định về việc Ban hành chương trình đào tạo ngắn hạn nghiệp vụ HDDL

Quyết định về việc Ban hành chương trình đào tạo ngắn hạn nghiệp vụ HDDL

16:27 | 10/12/2015
Căn cứ Quyết định số 213/QĐ-ĐHKB ngày 15/10/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh Bắc về việc thành lập Ban điều hành và Ban nghiệm thu chương trình ngắn hạn Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
 Trang:    1  2 
Bản destop