Kế hoạch tổ chức thi, cấp chứng chỉ: Chuẩn kỹ năng CNTT cơ bản

06/01/2017 22:28

         Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên được học tập, bồi dưỡng và thi đạt “Chứng chỉ Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản”. Trường Đại học Kinh Bắc tổ chức đào tạo, thi và cấp Chứng chỉ Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản”. Nhà trường trân trọng thông báo tổ chức đào tạo, thi và cấp chứng chỉ. Kế hoạch cụ thể như sau:

Các tin khác

Bản destop