Thông báo lịch thi lại môn Giáo dục Quốc phòng

07/10/2016 20:31

Phòng Quản lý Đào tạo Thông báo Danh sách sinh viên học lại môn Giáo dục Quốc phòng và lịch thi.
Sinh viên lưu ý:
Thời gian thi: 7h30P, thứ 6, ngày 14 tháng 10 năm 2016 tại B401
Lệ phí: 50.000đ/ 1 học phần, nộp trước 17h00 ngày 12 tháng 10 năm 2016

Các tin khác

Bản destop