Quy chế tuyển sinh 2018


Các bước xét tuyển  Trực tuyến  - Đại học Kinh Bắc

Lưu ý: Không hoàn trả lệ phí ghi danh và bảo lưu kết quả xét tuyển trong bất ký trường hợp nào (Trừ trường hợp Thí sinh trượt tốt nghiệp)
Thí sinh tại khu vực các tỉnh Miền núi như: Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang,... được ưu tiên nộp trước 500.000đ
Bản destop