Skip to main content

Đăng ký học

ĐĂNG KÝ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP

Ngành Quản trị Kinh doanh

(Chuyên ngành: Quản trị Doanh nghiệp, Quản trị Marketing)
Quản trị kinh doanh là một ngành rộng lớn, bao trùm nhiều lĩnh vực, ngành nghề trong xã hội nhằm đào tạo cử nhân đại học có khả năng hoạch định chính sách, chiến lược, kế hoạch kinh doanh, biết tổ chức hoạt động kinh doanh, có kỹ năng chuyên sâu về quản trị doanh nghiệp và tạo lập doanh nghiệp mới

1. Mục tiêu chung

Đào tạo sinh viên sau khi kết thúc khoá học sẽ được trang bị những kiến thức lý luận cơ bản chung và kiến thức chuyên ngành quản trị doanh nghiệp và quản trị marketing theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo kết hợp với chương trình Nhà trường. Có năng lực nghiên cứu khoa học, kỹ năng thực hành quản trị doanh nghiệp và quản trị marketing; có năng lực tiếp cận và thích ứng với sự đổi mới về kinh tế - văn hoá - xã hội - khoa học - công nghệ và sẽ trở thành các nhà Quản lý trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp…

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Về kiến thức và trình độ ngoại ngữ -tin học

- Có kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội; khoa học - công nghệ và Quản trị kinh doanh; kiến thức chuyên sâu về quản trị doanh nghiệp và quản trị Marketing ở các lĩnh vực của nền kinh tế, rèn luyện được phương pháp tư duy hệ thống, năng lực nghiên cứu khoa học và kỹ năng thích ứng với sự đổi mới của nền Kinh tế.
- Đạt chuẩn về tin học và ngoại ngữ theo công bố chung của Bộ giáo dục và đào tạo đối với khối không chuyên.Cụ thể: Tin học đạt trình độ B; Tiếng Anh đạt TOEIC = 450 điểm.

2.2. Về năng lực thực hành, kỹ năng và vị trí sau khi tốt nghiệp

- Có khả năng tư vấn, hoạch định chiến lược, kế hoạch kinh doanh và đề xuất các chính sách biện pháp nhằm quản lý, điều hành có hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp.
- Có kỹ năng Quản trị và Tổ chức quản lý sản xuất, Quản lý điều hành các lĩnh vực cụ thể về: Vật tư, Kỹ thuật, Nhân sự, Marketing, Tài chính - Kế toán Doanh nghiệp... trong các Doanh nghiệp kinh doanh và Doanh nghiệp công ích của nền Kinh tế.

2.3. Về tác phong, thái độ làm việc

- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, luôn chủ động sáng tạo, cải tiến phương pháp làm việc, có khả năng giải quyết linh hoạt các tình huống trong thực tế.

2.4. Sức khoẻ, và trách nhiệm công dân

- Có đủ sức khoẻ cho học tập, nghiên cứu khoa học, làm việc, có đủ sức khoẻ tham gia thể thao, quốc phòng bảo vệ trị an.
- Có ý thức và tích cực thực hiện trách nhiệm công dân.

3. Thời gian đào tạo: 4 năm

Khối lượng kiến thức toàn khóa (Chưa kể GDTC và GDQP): 120 tín chỉ

4. Đối tượng tuyển sinh

Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học và cao đẳng theo quy chế Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Quy trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp

Theo tín chỉ, sinh viên tốt nghiệp phải tích lũy đủ số học phần tín chỉ của khóa học.

Năm 2018, Trường Đại học Kinh Bắc xét tuyển ngành Quản trị kinh doanh thông qua kết quả Kết quả học bạ THPT (Điểm TBC năm lớp 12 đạt 6.0 trở lên)hoặc Kết quả Kỳ thi THPT Quốc gia. Tổ hợp môn xét tuyển:
A: Toán, Vật lý, Hóa học
A1: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
A2: Toán, Ngữ văn, Địa lý
D1: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Tin tức trong ngành

Tin tức trong ngành

Mã ngành7340101

  • Thời gian học04 năm
  • Tổ hợp môn xét tuyểnA00, D01, A01,C04
  • Học phí484.000 đồng/1 tín chỉ
  • Ký túc xá130.000/tháng