Anh  hùng  Lao  động </br>Thời  kỳ  đổi  mới </br> Đoàn Xuân Tiếp
Anh hùng Lao động
Thời kỳ đổi mới
Đoàn Xuân Tiếp
Thông điệp từ ban lãnh đạo

Mục tiêu của Đại học Kinh Bắc là chất lượng đào tạo cao, hướng theo triết lý vì con người và một xã hội phát triển toàn diện: Chân - Thiện - Mỹ để tạo ra những tài năng thực sự, phục vụ cho sự nghiệp xây dựng đất nước văn minh, hiện đại và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Đào tạo sinh viên ở bậc Đại học với chất lượng tốt nhằm đáp ứng yêu cầu nhân lực có tri thức của xã hội, đóng góp hiệu quả vào chiến lược công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Đó là một lực lượng cán bộ khoa học và công nghệ giỏi về lý thuyết, vững về tay nghề, đó là khối “Kỹ sư thực hành”. Trường Đại học Kinh Bắc sẽ thực hiện những chương trình đào tạo hướng thực hành với nội dung và phương thức đào tạo cập nhật, hiện đại. Tính liên thông giữa các cấp độ đào tạo và giữa cơ cấu ngành nghề được chú trọng để tạo ra cơ hội phát triển nâng cao liên tục trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và hoàn thiện chất lượng lao động của người được đào tạo.

Thông báo về việc hỗ trợ tiền nhà ở ký túc xá cho sinh viên

Thông báo về việc hỗ trợ tiền nhà ở ký túc xá cho sinh viên

Trường Đại học Kinh Bắc thông báo đến toàn thể sinh viên về việc  hỗ trợ tiền nhà ở ký túc xá cho sinh viên ...
Sinh viên Đại học Kinh Bắc đi học trở lại sau đợt nghỉ dịch Covid - 19

Sinh viên Đại học Kinh Bắc đi học trở lại sau đợt nghỉ dịch Covid - 19

Sáng ngày 04/5/2020 sinh viên Trường Đại học Kinh Bắc đi học trở lại sau đợt nghỉ kéo dài vì ảnh hưởng của dịch Covid ...
Kế hoạch tổ chức học tập tập trung và tiếp tục đảm bảo công tác phòng chống dịch

Kế hoạch tổ chức học tập tập trung và tiếp tục đảm bảo công tác phòng chống dịch

Trường Đại học Kinh Bắc thông báo kế hoạch tổ chức học tập tập trung và tiếp tục đảm bảo công tác phòng chống dịch, ...
Đẩy nhanh tiến độ sửa chữa KTX Đại học Kinh Bắc

Đẩy nhanh tiến độ sửa chữa KTX Đại học Kinh Bắc

Đại học Kinh Bắc phối hợp Ban quản lý nhà ở xã hội tỉnh Bắc Ninh đẩy nhanh tiến độ sửa chữa KTX 
Bản destop