Giới thiệu khoa du lịch

26/11/2015 22:12

        Khoa Du lịch Trường Đại học Kinh Bắc, nơi hội tụ các học giả, các chuyên gia lành nghề về du lịch đã được phép đào tạo nguồn nhân lực du lịch với các chuyên ngành: Quản trị Lữ hành, Hướng dẫn Du lịch, Quản trị Khách sạn, Nhà hàng trên các cấp độ Đại học, cao đẳng và Cao đẳng liên thông lên Đại học. Với chương trình và phương pháp đào tạo tiên tiến theo định hướng Khoa học Ứng dụng, sinh viên Khoa Du lịch khi ra trường sẽ có nhiều cơ hội việc làm:

        Trong xu thế hội nhập và giao lưu quốc tế, phát triển du lịch đã trở thành một trong những mục tiêu quan trọng hàng đầu trong chiến lược phát triển Kinh tế - Xã hội của nhiều quốc gia vì lợi ích nhiều mặt mà ngành kinh tế này mang lại. Du lịch có đóng góp đáng kể vào thu nhập quốc nội (GDP), thúc đẩy nhiều ngành kinh tế khác cùng phát triển, mở rộng thị trường trong và ngoài nước, tạo thêm nhiều công ăn việc làm, góp phần quan trọng cho công cuộc xoá đói, giảm nghèo và nâng cao mức sống cho người dân…
        Đối với Việt nam, một đất nước có nguồn tài nguyên du lịch phong phú và đa dạng, con người thân thiện và mến khách, trong những năm qua ngành du lịch Việt nam đã có những bước phát triển quan trọng, thu hẹp đáng kể khoảng cách với du lịch của các nước trong khu vực và trên thế giới. Tuy nhiên, để du lịch Việt nam phát triển đúng với sự mong đợi và tiềm năng của đất nước thì không thể thiếu nguồn nhân lực du lịch có kiến thức, giàu kỹ năng và sức sáng tạo cao.
        Khoa Du lịch Trường Đại học Kinh bắc, nơi hội tụ các học giả, các chuyên gia lành nghề về du lịch đã được phép đào tạo nguồn nhân lực du lịch với các chuyên ngành: Quản trị Lữ hành, Hướng dẫn Du lịch, Quản trị Khách sạn, Nhà hàng trên các cấp độ Đại học, cao đẳng và Cao đẳng liên thông lên Đại học. Với chương trình và phương pháp đào tạo tiên tiến theo định hướng Khoa học Ứng dụng, sinh viên Khoa Du lịch khi ra trường được trang bị kiến thức chuyên sâu về quản lý, quản trị kinh doanh dịch vụ du lịch, lữ hành, khách sạn, nhà hàng.., đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của ngành du lịch, khách sạn trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế với nhiều cơ hội việc làm:
  • Cán bộ quản lý, kinh doanh tại các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, nhà hàng, các cơ sở lưu trú hoặc các công ty du lịch;
  • Chuyên viên trong các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức tư vấn trong nước và quốc tế về du lịch và khách sạn;
  • Cán bộ nghiên cứu, giảng viên về quản trị du lịch, khách sạn tại các viện, trung tâm nghiên cứu, các cơ sở đào tạo về du lịch và khách sạn;
  • Tạo lập doanh nghiệp riêng về du lịch, khách sạn, nhà hàng hoặc làm việc trong các bộ phận lễ tân, quan hệ khách hàng của các cơ quan, doanh nghiệp ngoài ngành du lịch;
  • Có cơ hội nâng cao kiến thức thông qua giao lưu, tiếp xúc với khách hàng - những người có mặt bằng văn hoá cao;
  • Công việc ổn định và có nhiều cơ hội thăng tiến cao bởi du lịch là ngành kinh tế của tương lai, bởi các bạn là nguồn lực chủ yếu cho sự phát triển của ngành Du lịch trước mắt và lâu dài. 

Các tin khác

Bản destop