Hình thức đăng ký tuyển sinh

Điểm chuẩn xét tuyển Đại học Chính quy 2017

Điểm chuẩn xét tuyển Đại học Chính quy 2017

20:52 | 10/07/2017
Xét thí sinh đã tốt nghiệp THPT. Xét mức điểm áp dụng cho thí sinh thuộc các khu vực là 15,5 điểm (cộng cả điểm ưu tiên và khu vực) . Điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2017 như sau:  
Bản destop