Skip to main content

Đăng ký học

ĐĂNG KÝ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THS. ĐOÀN XUÂN TIẾP
ANH HÙNG LAO ĐỘNG THỜI KỲ ĐỔI MỚI

- Bí thư Đảng bộ - Trường Đại học Kinh Bắc
- Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Kinh tế Chân - Thiện - Mỹ
- Chủ tịch Hội đồng Sáng lập - Trường Đại học Kinh Bắc
- Phó chủ tịch HĐQT - Trường Đại học Kinh Bắc

THS. ĐOÀN XUÂN TĨNH

CHỦ TỊCH HĐQT TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH BẮC

THS. ĐOÀN XUÂN TOẢN

- PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HĐQT TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH BẮC
- Giám đốc trung tâm TDC
- Phó Trưởng phòng Quản lý đào tạo

THS. NGUYỄN THỊ TUYẾT HỒNG

ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH BẮC
BAN GIÁM HIỆU

HIỆU TRƯỞNG

NGND.GS.TSKH. NGHIÊM VĂN DĨNH

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

NGƯT.PGS.TS. TRẦN ĐỨC DỤC

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

NGƯT.PGS.TS. NGUYỄN NGỌC TRƯỜNG