Thành lập Ban việc làm nhằm tìm kiếm cơ hội việc làm cho sinh viên

Tháng 2/2017, trường Đại học Kinh Bắc quyết định thành lập Ban việc làm nhằm tìm kiếm cơ hội việc làm cho sinh viên, đồng hành cùng sinh viên trong quá trình tìm kiếm đơn vị thực tập cũng như nơi làm việc sau khi tốt nghiệp. Ban hoạt động với tiêu chí “ Giải quyết 80-90% việc làm cho sinh viên hướng tới nói không với thất nghiệp”.
Trường Đại học Kinh Bắc luôn coi việc đảm bảo đầu ra cho sinh viên là nhiệm vụ tối cao. Vì vậy, việc thành lập phòng ban riêng chuyên trách công việc đối ngoại, đàm phán, liên kết với các cơ quan đoàn thể, các tập đoàn doanh nghiệp trong và ngoài nước là vô cùng cần thiết.
Ban việc làm được thành lập có thể coi là người bạn dẫn đường cho sinh viên, giúp các em có một môi trường học tập được định hướng đúng đắn, dẫn dắt các em từng bước trong quá trình học tập và nghiên cứu khoa học và tìm việc làm phù hợp.
Bản destop