Công văn về việc mở lớp đào tạo ngắn hạn Nghiệp vụ hướng dẫn Du lịch

23/12/2015 13:14

Thực hiện Điểm d, Khoản 1, Mục III Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 "Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-Cp ngày 01 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch" ...

Các tin khác

Bản destop