Chương trình, lịch học khóa học Đào tạo Nghiệp vụ Hướng dẫn viên Du lịch

23/12/2015 16:11


Được sự cấp phép của Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch – Khoa Du Lịch – Trường Đại học Kinh Bắc tuyển sinh các khoá đào tạo Nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch theo chương trình khung của Tổng cục du lịch như sau:

Các tin khác

Bản destop