Thông tin về sinh viên khuyết tật

10/01/2017 12:31

        Việc thành lập Trường Đại học Kinh Bắc với mục tiêu giành ưu tiên với một tỷ lệ thích đáng cho những sinh viên KTVĐ trong những chuyên ngành chọn lọc phù hợp với điều kiện thể chất của họ, xây dựng một nhà trường có đầy đủ cơ sở vật chất, tiện nghi phục vụ người khuyết tật, tổ chức đào tạo hoà nhập với sinh viên thông thường sẽ là một TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẶC THÙ ĐẦU TIÊN trong cả nước và trên khu vực, thực hiện nghĩa vụ nhân đạo này từ trong tôn chỉ, mục đích cũng như từ những bước đi ban đầu trong quá trình xây dựng và phát triển của Trường Đại học Kinh Bắc. 

Các tin khác

Bản destop