Anh hùng Lao động
Thời kỳ đổi mới
Đoàn Xuân Tiếp

Trường Đại học Kinh Bắc được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập theo Quyết định số 350/TTg ngày 26/3/2012. Trường là cơ sở đào tạo đa ngành nghề, đa hệ, đa trình độ. Trường nằm trong khối các trường đại học ngoài công lập, hệ thống văn bằng của trường thuộc hệ thống văn bằng quốc gia. Trường chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo; chịu sự quản lý hành chính theo lãnh thổ của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Địa điểm của trường tại xã Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh.

Giai đoạn đầu từ năm 2012 Trường hoạt động tại Phân hiệu Thành phố Bắc Ninh - Phố Phúc Sơn – Phường Vũ Ninh – Thành phố Bắc Ninh.

Bản destop